Дитячі церебральні паралічі. Медико-психологічні проблемиВ.І.Козявкін, Л.Ф.Шестопалова, В.С.Подкоритов

У монографії викладено основні закономірності порушень психічної сфери в дітей, що страждають ДЦП. Описано психопатологічні синдроми, що спостерігаються при захворюванні. Дано докладну медико-психологічну характеристику порушень особистості, інтелекту, мови й інших психічних функцій. Висвітлюються соціально-психологічні проблеми родини, що має хвору дитину. Викладаються основні принципи розробленої В.І.Козявкіним системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації хворих на ДЦП, а також розглядається ефективність її застосування в аспекті впливу на психічне здоров'я дітей та їхню соціально-психологічну адаптацію.

Монографія призначена для широкого кола фахівців: неврологів, психіатрів, психотерапевтів, фахівців в галузі реабілітаційної медицини, медичних і дитячих психологів, логопедів, педагогів, соціальних працівників, а також для студентів вузів і аспірантів відповідних спеціальностей.

ISBN 966-7292-41-X

© В.І.Козявкін, Л.Ф.Шестопалова, В.С.Подкоритов, 1999
© "Українські технології", дизайн, 1999


Російською мовою Завантажити PDF файл (розмір 1,2 Мб)

Переклад німецькою мовою Львів 2004 Завантажити PDF файл (розмір 0,8 Мб)