Міжнародна клініка реабілітації Міжнародна клініка реабілітації


вул.Помірецька 37, 82200
Трускавець, Львівська обл., Україна
+38 (03247) 65200
EnglishGermanUkrainianRussianPolishEspañolFrançaisRomanianArabian
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ДЦП)
newsКлінікаЛікуванняПацієнтамНаука ПублікаціїПро ДЦПВідгуки
Вхід в систему
Contacts
Links
Site Map


Бібліографія


     HONcode accreditation seal.
Ми дотримуємося принципів кодексу медичних сайтів (HONcode principles)
Перевірити.

Updated: 14.07.2014


Бібліографія


Всі    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000    1999    1998    1997    1996    1995    1994    1993    1992    1991    1990    1989   

1993


 


 

 • Новые подходы в лечении детского церебрального паралича.
  New approaches in treatment of Cerebral Palsy.
  Козявкин В.И.
  Український вісник психоневрології.- Харків, 1993.-Вип.2.- С.6-9

 • Використання краніопунктури в комплексному лікуванні дітей з гіперкінетичними формами дитячого церебрального паралічу.
  Application of Craniopuncture in Complex Treatment of Children with Hyperkinetic Forms of Cerebral Palsy.
  Козявкін В.І., Лисович В.І., Волошин Б.Д., Падко В.О., Буховцева Д.С.
  Український вісник психоневрології. Харків, 1993.- Вип.2.- С.37-38.

 • Використання ритміки у лікуванні дітей, хворих на дитячий церебральний параліч.
  Application of Rhythmic Exercises in Treatment of Children with Cerebral Palsy.
  Козявкін В.І., Лунь Г.П., Марчак Н.М.
  Український вісник психоневрології. Харків, 1993.- Вип.2.- С.38-39.

 • Динаміка електроенцефалографічних змін при дитячому церебральному паралічі в процесі реабілітації.
  Electroencephalographic Dynamic Changes in Rehabilitation of a Cerebral Palsy Case.
  Козявкін В.І., Бабадагли М.О., Потабенко Т.Ф.
  Український вісник психоневрології. Харків, 1993.- Вип.2.- С.43-44.

 • Особливості оцінки результатів проведеного лікування у дітей з дитячим церебральним паралічем.
  Specific Evaluations of Results in Treating Children with Cerebral Palsy.
  Козявкін В.І., Маргосюк І.П., Лунь Г.П., Лисович В.І., Турчин О.З., Конєва Л.П.,. Волошин Б.Д., Падко В.О., Качмар О.О. Український вісник психоневрології. Харків, 1993.- Вип.2.- С.45-47.

 • Порушення вищих психічних функцій у хворих ДЦП з затримкою психічного розвитку.
  Disturbances of Higher Mental Functions in Patients with Cerebral Palsy Suffering of Mental Deficiencies.
  Козявкин В.И. Шестопалова Л.Ф. Український вісник психоневрології. Харків, 1993.- Вип.2.- С.23-25.

 • Магнитно-резонансная компьютерно-томографическая характеристика церебральных и спинальных повреждений у детей с детским церебральным п
  Magnetic Resonance Computer Tomographic Analysis of Celebral and Spinal Lesions in Children with Cerebral Palsy.
  Мерцалов В.С., Волошина Н.П., Козявкин В.И, Мищенко Т.С.
  Український вісник психоневрології. Харків, 1993.- Вип.2.- С.47-48.

 • Кардіопатії вертеброгенного походження та їх динаміка при проведенні реабілітаційних заходів.
  Cardiopathies of vertebrogenic origin and their dynamics during rehabilitation.
  Козявкін В.І., Потабенко Т.Ф., Конєва Л.П., Маргосюк І.П.
  Український вісник психоневрології. Харків, 1993.- Вип.2.- С.53-54.

 • Отдаленные результаты лечения больных детским церебральным параличом немедикаментозными средствами. Клинический и нейрофизиологически
  Long-term Effects of Nonmedicated Treatment of Patients with Cerebral Palsy. Clinical and Neurophysiological Controlling.
  Козявкин В.И., Шевага В.Н., Бабадаглы М.А., Потабенко Т.Ф., Маргосюк И.А., Лисович В.И., Турчин О.З.
  Тезизы докладов Шестой Всеросийской научно- практической конференции "Организационные и клинические проблемы детской неврологии и психиатрии." Самара.- 1993.- С.122-123.

 • Використання рефлексотерапії в реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем.
  Application of Reflex Therapy in Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy.
  Козявкін В.І.
  Клінічна, соціально- трудова реабілілтація в неврології, психіатрії. Тез.доп. Пленуму правління наук.-мед. товариства невропатологів, психіатрів та наркологів.- Чернівці.- 1993.- С.141-142.

 • Zur Rehabilitation der Cerebralparese durch manuelle Wirbelsäuletherapie.
  Kozyavkin V.
  Sozialpädiatrie in der Pädiatrie für Praxis und Klinik. 1993.- N.7. S.-377-381.

  1 - 11 з 11

  |< Перші

  < Попередні

  1-11

  Наступні >

  Останні >|

  © 2004-. Міжнародна клініка реабілітації. Політика конфіденційності © 2004-. WebMaisternia - TYPO3 CMS implementation & professional web development